Πρόσκληση για εγγραφή στο Ολοήμερο για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 20 Μαϊου μπορείτε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Ολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος  2022-2023.

Δεν υπάρχουν φέτος περιορισμοί στην εγγραφή μαθητών.

Additional information