Παιδαγωγική Συνάντηση με τους γονείς

Αγαπητοί γονείς

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας και της διαμόρφωσης του ετήσιου προγραμματισμού μας, όπως άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο 14 του 79/2017 Π.Δ., καλείστε να συμμετέχετε στην 1η Παιδαγωγική Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Γονέων που θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, στις 13.00 το μεσημέρι. Επίσης, θα συζητηθεί ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου, θα δοθούν οδηγίες για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,  θα επιλεγούν οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες και θα ακολουθήσει ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.

Additional information