Νέα διάκριση για το σχολείο μας!!!

Η απόκτηση του τίτλου: eTwinning School Label 2018- 2019
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, ως αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε σχολικό επίπεδο.

Περισσότερα με την επίσημη ανακοίνωση....

Θερμά συγχαρητήρια στην πρωτεργάτιδα Μαίρη Κολέτα, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που τα τελευταία χρόνια υλοποιούν τα προγράμματα e Twinninig, αλλά και σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που με τις δράσεις τους έθεσαν τις βάσεις και κατάφερε το σχολείο να πληροί όλα τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής για τη διάκριση!!! 
Η διάκριση μεγάλη και η χαρά μας απερίγραπτη!!!

 

Dear Maria Koleta

Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 2018- 2019. It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to all schools in the eTwinning Community.

The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week. There will be an special press release about the award at European level and the news will also be on the Erasmus + Facebook page.

The eTwinning School Label (here attached) may be used by you on your website, your profile, publications etc.

Around the same time a special pack will come to your school with some special items in it for both teachers and pupils.

Once again congratulations as the first set schools to receive this new award, a wonderful achievement

The eTwinning Team

Additional information