Εκπαιδευτικό προσωπικό

Συνεργασία με τους γονείς

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α1

ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΡΟΥΛΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.50- 11.30

Α2

ΓΙΑΤΣΗ ΑΛΕΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.45- 11.30

Β1

ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.45- 11.30

Β2

ΣΜΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00- 10.45

Γ1

ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  9.00-   9.45

Γ2

ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.45- 11.30

Δ1

ΚΟΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10.00- 10.45

Δ2

ΚΟΛΙΑ ΠΕΡΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10.45- 11.30

Ε1

ΓΚΛΙΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.45- 11.30

Ε2

ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00- 10.45

ΣΤ1

ΚΟΥΛΟΥΜΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ

12.35- 13.15

ΣΤ2

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

  9.00-  9.45

Additional information