Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ώρες συνεργασίας

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α1

ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΚΑΛΥΨΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00- 10.45

Α2

ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00- 10.45 

Β1

ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΡΟΥΛΑ

ΤΡΙΤΗ

10.45- 11.30

Β2

ΓΙΑΤΣΗ ΑΛΕΚΑ

ΤΡΙΤΗ

10.00- 10.45

Γ1

ΚΟΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΡΙΤΗ

10.00- 10.45

Γ2

ΣΜΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10.00- 10.45

Δ1

ΚΟΛΙΑ ΠΕΡΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

11.45- 12.25

Δ2

ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00- 10.45

Ε1

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΡΙΤΗ

  9.00-  9.45

Ε2

ΓΚΛΙΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

10.45- 11.30

ΣΤ1

ΚΟΥΛΟΥΜΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

12.35- 13.15

ΣΤ2

ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00- 10.45

Additional information