Για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι..

     

Μια σημαντική προσπάθεια ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης παλιών αναγνωστικών ξεκίνησαν τα blog gnoseis και taxalia. Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους, αναμνήσεις των σχολικών χρόνων θα ξυπνήσουν στους παλιότερους, ενώ οι νεότεροι θα πάρουν μια "γεύση" από τα βιβλία που διδάχτηκαν οι παλιότερες γενιές. 

1. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1948 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1971 Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1949 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1963 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1955 Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1939 Γ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

7. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1946 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1959 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1955 E ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1957 E ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1966 Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1939 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

13. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1943 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

14. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1952 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

15. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1955 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Additional information