Σχολική Βιβλιοθήκη

Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας να δοθεί όνομα και να δημιουργηθεί αφίσα για την Βιβλιοθήκη των σχολείων που ανήκουν στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών και έχοντας βαθιά γνώση της Τοπικής Ιστορίας, αποφάσισε να τιμήσει έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη προσφορά στην Παιδεία και στην Πατρίδα, αλλά και ευεργέτη των σχολείων του Πολυγύρου ταυτόχρονα. Τον Γεώργιο Χρυσίδη, ονομάζοντας τη βιβλιοθήκη μας "Χρυσίδειος", Να την χαρούμε και με το όνομα πλέον!!!

Πληροφορίες- Βιογραφικά στοιχεία
Γεώργιος Χρυσίδης
«Μια μεγάλη φυσιογνωμία του έθνους Γεώργιος Χρυσίδης (Ο Πολυγερινός)»

Μέσα από της αφηγήσεις του ιστορικού Γ. Δημακόπουλου στην «Εθνική Εφημερίδα», προκύπτουν οι πληροφορίες ότι ο Γεώργιος Χρυσίδης γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το 1799, ενώ απεβίωσε στις 12 Μαρτίου 1873 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Σχολή της Χίου και σε μικρή ηλικία δημοσίευσε τη μελέτη «Περί των αρχαίων μνημείων της Χίου». Κατά την επανάσταση διετέλεσε το 1826 ως Γραμματέας της «Πρώτης Διευθυντικής Επιτροπής του Αιγίου Πελάγους», ως Γραμματέας της «Γης εν Τροιζήνι Εθνικής Συνελεύσεως» το 1827, ενώ στη συνέχεια όπως προαναφέρθηκε ανέλαβε καθήκοντα του «Εφημεριδογράφου της Κυβερνήσεως». Πλήθος σημαντικών εγγράφων εκδόθηκαν μέσω της εφημερίδας, ενώ με έγγραφο του 1829 καλεί την Κυβέρνηση του ελεύθερου ελληνικού κράτους, να αναγνωρίσει τον αγώνα των Μακεδόνων στην απελευθέρωση και να τους εντάξει στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.Επί Όθωνα ο Χρυσίδης υπηρέτησε ως Διευθυντής της Νομαρχίας Αχαΐας και Ήλιδος το 1833 και αργότερα ως Υπουργικός Σύμβουλος στο Λογιστικό τμήμα του Υπουργείου των Εσωτερικών. Σε σύγγραμμα παρουσιάζεται όλη η βιογραφία του, ενώ γίνεται σαφή αναφορά στο ενδιαφέρον που είχε επιδείξει για την ανάπτυξη των γραμμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, ως πατρίδα του.

Additional information