Η βιβλιοθήκη μας

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας με την αριθ.Αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/ΦΕΚτβ'688/28-2-2018 Απόφαση εντάχτηκε στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων.  

 

Additional information