Κάλαντα στην Μητρόπολη

Τα κάλαντα στη Μητρόπολη Κασσανδρείας έψαλλαν σήμερα οι μαθητές της Έκτης τάξης του σχολείου μας, συνοδευομενοι απ τους δασκάλους τους Δρούγκα Μιχάλη και Μαρία Κουλουμτούρη.
Οι μαθητές μας έψαλλαν κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνοδεία λύρας, μελόδικας, τριγώνων, υπό την καθοδήγηση της μουσικού του σχολείου μας κυρίας Γαρυφαλιάς Παπαδοπούλου.
thumbnail thumbnail1

Additional information