Απεργιακή κινητοποίηση

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Ολοήμερα τμήματα= Κανονικά
Α1, Α2, Β1, Δ1 και Δ2= Κανονικά
Γ2 και Ε2= Προσέλευση στις 9.00 π.μ.
Β2, Γ1, Ε1, Στ1 και Στ2= Αποχώρηση στο 5ωρο 12.25 μ.μ.

Additional information