Απεργία 10/6

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.
Ολοήμερα τμήματα δε θα λειτουργήσουν
Α1, Α2, Γ2, Δ1, Ε2 και Στ1= Κανονικά το πρόγραμμα τους
Β2, Γ1, Δ2, Ε1 και Στ2= Αποχώρηση στις 12.25 μ.μ.(5ωρο)
Β1 :1η ώρα ΤΠΕ= Αποχώρηση στις 9.00 π.μ.
Ε Γερμανικών= Προσέλευση στις 9.00
Η Διεύθυνση δε λειτουργεί

Additional information