Πυροσβέστες εν δράση...

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη ευαισθησία ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου Αντιπύραρχος κ. Θεοδοσίου Κωνσταντίνος και το ανθρώπινο δυναμικό της, υποδέχτηκαν, ξενάγησαν και φιλοξένησαν τους μικρούς μας μαθητές της Α΄και Β΄τάξης. Συνέβαλαν τα μέγιστα στην παιδαγωγική διαδικασία, ανέδειξαν το έργο που συντελείται από το Πυροσβεστικό σώμα, καθώς και την κοινωνική του προσφορά. Οι μαθητές μας έφυγαν ενθουσιασμένοι από τη μοναδική εμπειρία που βίωσαν.
Τους ευχαριστούμε πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο που επιτελούν!

Additional information