Χρόνια Πολλά, Μπαμπά!!!

Αν μάνα είναι μόνο μία...., η λέξη "ΜΠΑΜΠΑΣ" τα περικλείει όλα με την προφορά και μόνο!!!

Χρόνια Πολλά, μπαμπάδες!!!

Additional information