Συνεχίζουμε...

Το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων συνεχίζεται...
Δευτέρα 23/3/2020
Δ1 10.00 π.μ. Δ2 11.00 π.μ
Γ1 5.00 μ.μ Γ2 6.00 μ.μ
Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν στο email

Additional information