Οι Θεοί του Ολύμπου

Η τεχνολογία συνάντησε το μύθο και κατάφερε μέσα από επιβλητικά ομοιώματα, 3D προβολές, ξεναγήσεις, διαδραστικά acts και πολλές εκπλήξεις, να οπτικοποιήσει τις γνώσεις των μαθητών μας και να παρουσιάσει με έξυπνο τρόπο την ιστορία και την ζωή του κάθε θεού όπως αυτή έχει παρουσιαστεί μέσα από τα αρχαία κείμενα, κατά την επίσκεψή τους στην HELEXPO την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.

Additional information