Ταξίδι στην Πόλη των Πόλεων!!!

Η Πόλη του Βυζαντίου και της Ορθόδοξίας που προκαλεί δέος!!!

Μνήμες που προκαλούν ρίγη συγκίνησης και δάκρυα στα μάτια... Μαθητές της 8ης του Ζωγράφειου περιγράφουν τη σωτηρία της Πόλης από τους Αβάρους το 626 μΧ και όλοι μαζί ψάλλουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, στους Δ' Χαιρετισμούς, στην Παναγία των Βλαχερνών ... Σκηνές που τα λόγια αδυνατούν να περιγράψουν και τα συναισθήματα πλημμυρίζουν τις καρδιές...

Additional information