Επίδοση βαθμολογίας

Την Παρασκευή 22/3/2019 στις 9.30 π.μ. θα γίνει επίδοση της βαθμολογίας  (Γ΄, Δ, Ε΄και Στ΄) του 2ου Τριμήνου και ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για τους μαθητές των τάξεων Α και Β.

Additional information