Μαθητική Κατασκήνωση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 4/6

Η Διεύθυνση ΠΕ Χαλκιδικής προσκαλεί 
Τους ενδιαφερόμενους Γονείς- Κηδεμόνες των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διαμονής και φιλοξενίας στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής κατά το θέρος 2018, να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του παιδιού τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση -υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί στο Διευθυντή του Σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής ,από Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 έως και τη Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018.

Ο Προγραμματισμός και η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω :

1ο: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ 25/06/2018 ΕΩΣ 04/08/2018

1η Περίοδος Δευτέρα 25/6/2018 -Σάββατο 07 /7/2018

2η Περίοδος Δευτέρα 09/7/2018 -Σάββατο 21 /7/2018

3η Περίοδος Δευτέρα 23/7/2018-Σάββατο 04 /8/2018

Σημείωση : Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά τη διαδικασία επιλογής των μαθητών να λάβουν υπόψη ότι από τους ανωτέρω μαθητές το 50% θα είναι κορίτσια και 50% αγόρια .

2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
α) Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο . 
Με δεδομένο ότι την προηγούμενη Σχολική Χρονιά 2016-17 δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής, στους μαθητές που είναι γεννημένοι το 2006 και φοιτούν το τρέχον Σχολικό έτος 2017-18 στη ΣΤ΄ τάξη, για τη φετινή χρονιά η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω: 
• Πρώτα θα προτιμηθούν μαθητές που φοιτούν το τρέχον Σχολικό έτος 2017-18 στην Ε΄ τάξη.
• Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τότε θα συμπληρώνεται με μαθητές της Δ΄ τάξης ,Γ΄ τάξης …κ.ο.κ.

Οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των Δημοτικών Σχολείων κατά τη διαδικασία επιλογής των προτεινόμενων μαθητών παρακαλούνται να συνεργαστούν με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο αρμοδιότητάς τους. Κατά την επιλογή των παιδιών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια των μαθητών (παιδιά πολυτέκνων, απόρων οικογενειών, άνεργων γονέων, ορφανά, παιδιά διαζευγμένων γονέων, κ.λ.π).
Επίσης επισημαίνουμε την ανάγκη, ο αριθμός των αγοριών και των κοριτσιών που θα επιλεγούν συνολικά να είναι ακριβής και χωρίς διαφοροποιήσεις από τον αριθμό που ορίζεται.
Περισσότερες πληροφορίες:  http://dipe.chal.sch.gr/?p=11840

Additional information