Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 30/5

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 

Α1

8.15

13.15

 

Α2

8.15

13.15

 

Β1

8.15

13.15

 

Β2

8.15

13.15

 

Γ1

8.15

13.15

 

Γ2

8.15

13.15

 

Δ1

8.15

13.15

 

Δ2

8.15

12.25

 

Ε1

8.15

13.15

 

Ε2

12.15

13.15

 

ΣΤ1

             9.00

13.15

 

ΣΤ2

8.15

12.25

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

     ΚΑΝΟΝΙΚΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 

Additional information