Από το σπόρο στο ψωμί

Δράση των μαθητών της Γ΄τάξης, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, στη Ν.Γωνιά, στα πλαίσια προγράμματος που υλοποιούν.

Additional information