Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 16/3/2018

ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Α1

12.25

Α2

13.15

Β1

13.15

Β2

13.15

Γ1

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Γ2

12.25

Δ1

12.25

Δ2

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ε1

11.30

Ε2

10.45

ΣΤ1

10.45

ΣΤ2

12.25

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

12.25-15.00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Additional information