Η τσάντα στο σχολείο

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την αριθ. Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 εγκύκλιό του καθιερώνει τη δράση «Η τσάντα στο σχολείο». Η δράση αυτή ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2018 σε όλα τα σχολεία της χώρας και η τσάντα των μαθητριών και μαθητών θα παραμένει στο σχολείο για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, δηλαδή από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, αυτό που θα αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.

Για το σχολείο μας με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καθορίζεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού χρόνου των παιδιών με τις οικογένειές τους και, παράλληλα, διευρύνει τις δυνατότητες ενασχόλησής τους με δραστηριότητες που άπτονται των προσωπικών τους ενδιαφερόντων, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνον στην γνωστική, αλλά και στην συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ

Η τσάντα στο σχολείο  ενισχύει τον ποιοτικό χρόνο του παιδιού με την οικογένεια!!!

Ξεκινάμε με το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιανουαρίου 2018!!!

Additional information