Λειτουργία σχολείου , λόγω απεργίας 14/12

Α1, Α2, Β1, Γ1, Γ2, Δ1,Δ2, Ε1 και Στ2 θα λειτουργήσουν κανονικά
Ε2 δε θα λειτουργήσει.
Β2 και Στ1 θα αποχωρήσουν 12.25 μ.μ. (5/ωρο)
Το Ολοημέρο θα λειτουργήσει, ενώ η διεύθυνση δε λειτουργεί.

Additional information