Ο Καπνούλης

Ο Καπνούλης συμβουλεύει

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου επισκέφτηκαν οι μαθητές της Β΄τάξης, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, όπου τους καλοδέχτηκαν ο αξιωματικός υπηρεσίας και οι πυροσβέστες και τους ξενάγησαν στο κτίριο. Στη συνέχεια τους ενημέρωσαν για:

  • * τα είδη των πυροσβεστικών οχημάτων και τον εξοπλισμό τους
  • * την στολή των πυροσβεστών και τα μέτρα προφύλαξης τους από τη φωτιά.
  • * τη διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς

Ιδιαίτερος ενθουσιασμός υπήρξε στη φάση της βιωματικής προσέγγισης, όπου τα παιδιά φόρεσαν το κράνος του πυροσβέστη, "ανέβηκαν" στο πυροσβεστικό όχημα και προσπάθησαν να κατασβέσουν τη φωτιά.

Ευχαριστούμε θερμά τους άνδρες του Πυροσβεστικού σώματος Πολυγύρου.

Additional information