Περιβαλλοντικός περίπατος

Δίωρο περιβαλλοντικό περίπατο πραγματοποίησαν οι μαθητές της Ε΄τάξης με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων Μαρ. Κουλουμτούρη και Μιχ. Δρούγκα, στη περιοχή "Μεγάλη Λαγκάδα" του Πολυγύρου, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017.

Στόχος τους, εκτός της μελέτης των ενδημικών ειδών βλάστησης του περιαστικού δάσους της πόλης, ήταν η ανάλυση και κατανόηση σημαντικών όρων του γεωγραφικού γλωσσαρίου του βιβλίου τους. Έτσι βιωματικά προσδιόρισαν τη θέση τους, προσανατολίστηκαν με βάση τα σημεία του ορίζοντα και τη χρήση πυξίδων, απολαμβάνοντας τη φθινοπωρινή φύση.

Additional information