Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 17/5

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Α1

Χ

 

Α2

 

12.25

Β1

Χ

 

Β2

 

13.15

Γ1

 

12.25

Γ2

Χ

 

Δ1

 

10.45

Δ2

 

09.40

Ε1

 

12.25

Ε2

 

12.25

ΣΤ1

 

12.25

ΣΤ2

Χ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Χ

 

Δ/ΝΣΗ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Χ

 

Additional information