Λειτουργία σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο δε θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από το Σχολικό Σύμβουλο της Περιφέρειας μας.

Additional information