Τιμούμε σήμερα!

...τους ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Η γιορτή καθιερώθηκε από τον Αλέξιο τον Κομνηνό, το 1100 μ.Χ, αφενός για να τιμηθούν οι τρεις μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας και αφετέρου για να σταματήσουν οι φιλονικίες των πιστών, σχετικά με το ποιος είναι ο πιο σπουδαίος, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Additional information