Εγγραφές στην Α΄τάξη

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016 το σχολείο δε θα λειτουργεί, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη 21 Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων και όσοι γονείς δεν προσήλθαν για την εγγραφή του παιδιού τους θα πρέπει να το εγγράψουν κατά τις ώρες 9-12. Πέραν αυτής της προθεσμίας η εγγραφή θεωρείται εκπρόθεσμη και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Additional information