Κλειστό το σχολείο...

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, το σχολείο δε θα λειτουργήσει, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ".

Additional information