Επιστροφή μαθητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Δ΄τάξης θα επιστρέψουν από την εκπαιδευτική εκδρομή στις 4.15-4.30 περίπου.

Additional information