Δημιουργικό πάρκο

Στην ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Δρ. Γ. Μπότσα θα βρείτε ένα ενδιαφέρον άρθρο για μια δημιουργική απασχόληση. 

Additional information