Περίεργα μεταφορικά μέσα, από μαθητές του Γ2 τμήματος

Additional information