Διανομή πορτοκαλιών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου θα διανείμει στους μαθητές περίπου 10 κιλά πορτοκάλια, ανά μαθητή. Παρακαλούνται οι γονείς κατά την αποχώρηση να παραλάβουν τα παιδιά τους, ώστε να μην επιβαρυνθούν σωματικά τα παιδιά με τη μεταφορά τους.

Additional information