Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 3/12/15

 
Λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχτεί, το πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:
Α1: 8.10 Προσέλευση - 10.45 Αποχώρηση (3 διδακτικές ώρες)
Α2: 8.10 Προσέλευση - 10.45 Αποχώρηση (3 διδακτικές ώρες)
Β1: 8.10 Προσέλευση - 13.15 Αποχώρηση (6 διδακτικές ώρες)
Β2: Θα λειτουργήσει κανονικά
Γ1: 8.10 Προσέλευση - 10.45 Αποχώρηση (3 διδακτικές ώρες)
Γ2: 8.10 Προσέλευση- 10.45 Αποχώρηση (3 διδακτικές ώρες)
Δ1: 8.10 Προσέλευση - 13.15 Αποχώρηση (6 διδακτικές ώρες)
Δ2: Θα λειτουργήσει κανονικά
Ε1: Θα λειτουργήσει κανονικά
Ε2: Θα λειτουργήσει κανονικά
Στ1: 8.10 Προσέλευση - 13.15 Αποχώρηση (6 διδακτικές ώρες)
Στ2: Θα λειτουργήσει κανονικά
Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά από τις 2.00 μ.μ.
 
Το σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη για την παραμονή των μαθητών μετά την προκαθορισμένη ώρα αποχώρησης, γι αυτό παρακαλούμε να φροντίσετε να παραλάβετε τα παιδιά στη λήξη του ωραρίου που προβλέπεται. Η Διεύθυνση του σχολείου δε θα λειτουργεί.

Additional information