Εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης

Από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, που αποτελούνταν από τον Επιπυραγό κ. Αζά Αντώνιο και τον Πυρονόμο κ. Βλάχο Χρήστο, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν οι 45 περίπου εκπαιδευτικοί του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού, του 2ου Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Σχολείου Πολυγύρου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015.

Αρχικά, σε θεωρητικό επίπεδο, έγιναν κοινωνοί των μέτρων ασφάλειας του κτηρίου και της πρόληψης του κινδύνου της πυρκαγιάς, στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν σε θεωρητικό επίπεδο στην αντιμετώπισή της και στο τέλος προσέγγισαν βιωματικά τον τρόπο κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσής της. Η εκπαίδευση κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και θα συνεχιστεί με την εκπαίδευση των μαθητών των σχολικών μονάδων που στεγάζονται στο κτήριο.

Additional information