Επέτειος 17ης Νοέμβρη 1973

                                                                                                       by Christos Papadakis

Την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά και θα σχολάσουν με τη λήξη της γιορτής, περίπου στις 10.30 π.μ.. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί του σχολ. συγκροτήματος θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου σε θέματα πυρασφάλειας και αντιμετώπισης του κινδύνου της πυρκαγιάς, ενώ οι γονείς του Α2 καλούνται σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό του τμήματος Νικολαΐδου Μαργαρίτα.

Additional information