Λειτουργία Σχολείου

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, το σχολείο δε θα λειτουργήσει, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Χαλκιδικής "Ο Αριστοτέλης".

Additional information