Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα

Με το ποσό των 300 Ευρώ θα ενισχυθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ) και τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου για περισσότερες πληροφορίες.

 

Additional information