Ολυμπιακό Μουσείο

Το Ολυμπιακό Μουσείο επισκέφτηκαν οι μαθητές της Β΄και της Γ΄τάξης την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, με τους εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής Γιώργο Ταμπάκη και Σόνια Γηγίνη, καθώς και τους Τζιβόγλου Ρούλα, Γιάτση Αλέκα, Σουλτογιάννη Μαρία και Σμυρλή Νίκο. Η συμμετοχή τους στα προγράμματα που αυτό υλοποιεί ενθουσίασε τους μικρούς μας μαθητές!

Additional information