Δωρεά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΜΒΝΕΕ ΑΕ και τον Διευθυντή της κ. Δημ. Τσακωνίτη για τη δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που ήταν αναγκαίος στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Η ανταπόκρισή τους στα αιτήματα που κατά καιρούς έχουμε υποβάλλει είναι άμεση, επιλύοντας με ευαισθησία προβλήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία του σχολείου μας.

Additional information