Πλάθω και δημιουργώ

Στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Ευέλικτης ζώνης με θέμα «Τα παιχνίδια ταξιδεύουν στο χρόνο» ο πηλός μετατράπηκε από τα χέρια των μικρών μαθητών του Β1΄ σε «σείστρα», ζάρια, σβούρες, τρίλιζες, εννεάδες, με την καθοδήγηση της δασκάλς τους κας Ρούλα Τζιβόγλου. 
Η δράση υποστηρίχθηκε από το δήμο Πολυγύρου που μας έδωσε τα απαιτούμενα υλικά και από την κεραμίστρια Χουλιαροπούλου Δέσποινα την οποία και ευχαριστούμε για τις πολύτιμες συμβουλές.

Additional information