Ευχαριστήρια

Με δεδομένη την κατά πολύ περιορισμένη οικονομική υποστήριξη, είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθούν επιπρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται στο σχολείο μας. Η συμβολή ανθρώπων και εταιρειών με χορηγίες και δωρεές, παρέχουν σε μας στήριξη και συνδράμουν στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται. Θα ήταν σημαντική παράλειψη από μέρους μας η αποσιώπηση τέτοιων ενεργειών, όσο κι αν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Για τους παραπάνω λόγους αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε:

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Πιτιάκα (Θυροτεχνική) για την κατασκευή εσωτερικής πόρτας 

2. Τον κ. Καραφουλίδη Τάσο για τις τεχνικές εργασίες

3. Τον κ. Φωτακίδη Δημήτριο για τα καθίσματα επισκεπτών που μας διέθεσε.

4. Τον κ. Μπακρατσά Γεώργιο για τις επιδιορθώσεις  κουφωμάτων.

5. Την κα Λειβαδιώτου Αναστασία για τη διάθεση βιβλίων.

6. Την κα Λιόλιου Δέσποινα για τις πολύτιμες υπηρεσίες της.

Additional information