Μαθητικός Διαγωνισμός Λυσία

Ο 19ος Παννελλήνιος Διαγωνισμός μέσω internet "ΛΥΣΙΑΣ" που απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄, Ε΄και Στ΄τάξης ξεκινάει...

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.lysias.gr

Additional information