Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 27/11

ΤΜΗΜΑ

ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α1

1.15

   

Α2

-

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

 

Β1

9.40

   

Β2

1.15

   

Γ1

1.15

   

Γ2

-

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

12.35-13.15

Δ1

11.30

   

Δ2

-

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

10.00-10.45

Ε1

-

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

10.45-11.30

Ε2

12.25

   

ΣΤ1

1.15

   

ΣΤ2

1.15

   

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

-

ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

 

Additional information