Παραλαβή βιβλίων

Έγινε η παραλαβή των βιβλίων για τη νέα σχολική χρονιά από το σχολείο μας-Κέντρο Διανομής, για τα σχολεία των Δήμων Αριστοτέλη και Προποντίδας, με τη συμβολή του γονέα του σχολείου μας κ. Βαβδινού Νίκου, ο οποίος διαθέτοντας το ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) του καταστήματός του (Υλικά οικοδομών) βοήθησε στη φόρτωση. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Additional information