Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 9/4

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Α1

8:10

14:00

Α2

8:10

14:00

Β1

8:10

14:00

Β2

10:00

11:30

Γ1

8:10

13:15

Γ2

8:10

14:00

Δ1

8:10

13:15

Δ2

8:10

14:00

Ε1

8:10

14:00

Ε2

8:10

14:00

ΣΤ1

8:10

13:15

ΣΤ2

8:10

14:00

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

-

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Additional information