Ένα γράμμα ταξιδεύει...

του Α2

Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ Πολυγύρου κ.Γιάννη Νύκτα και τους υπαλλήλους για την υποδοχή και την ξενάγηση....

ακολουθούν των Α1 και Β1..

Additional information