Λειτουργία σχολείου, λόγω απεργίας 4/4

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Α1

08:10:00

11:30:00

Α2

08:10:00

14:00:00

Β1

08:10:00

14:00:00

Β2

10:00:00

12:25:00

Γ1

08:10:00

12:25:00

Γ2

08:10:00

14:00:00

Δ1

08:10:00

13:15:00

Δ2

08:10:00

14:00:00

Ε1

08:10:00

12:25:00

Ε2

08:10:00

11:30:00

ΣΤ1

08:10:00

12:25:00

ΣΤ2

08:10:00

12:25:00

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

-

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν τις δύο πρώτες ώρες θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός.

Οι μαθητές του Β2, αν θέλουν, θα εκκλησιαστούν με ευθύνη των γονέων τους.

Additional information