Ευχαριστήριο για Η/Υ

Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και το Διευθυντή της κ. Δημήτριο Τσακωνίτη για τη δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την κάλυψη εξοπλιστικών αναγκών του σχολείου μας.

Additional information